CodeAcademy pro (share)

100.000 

  • Sau khi thanh toán, vui lòng gửi hóa đơn lên Shadoq store để được giải quyết sớm nhất
  • Khách hàng tuyệt đối KHÔNG được share tài khoản ra bên ngoài, KHÔNG thay đổi mật khẩu của tài khoản và chỉ ĐƯỢC dùng một thiết bị tại một thời điểm.

Trái với các điều khoản, bên mình có quyền thu hồi và không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào nên mong khách hàng làm đúng với các điều khoản đã nói ở trên.

Mã: N/A Danh mục: