Tài khoản Netflix Premium

80.000 864.000 

  • Sau khi thanh toán vui lòng gửi hóa đơn lên SHADOQ
  • Toàn bộ tài khoản Netflix đều chất lượng premium – ultraHD
  • Mỗi tài khoản sẽ có 5 profile tương ứng 5 người do bên mình quản lý
  • Mọi người chỉ được dùng đúng profile được phân và không dùng hơn 1 thiết bị tại cùng thời điểm
  • Không được đổi bất kỳ thông tin nào của tài khoản Netflix
  • Hạn sử dụng tính từ ngày mua hàng, bên mình sẽ nhắc gia hạn khi còn lại 3 ngày
  • Liên hệ hỗ trợ tại SHADOQ

Trái với các điều khoản, bên mình có quyền thu hồi và không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào