Bên cạnh tiếng Anh, San Francisco (Mỹ) chính thức công nhận Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức kể từ ngày 11/6.

Quyết định này đồng nghĩa bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban, tiếng Philippines, thành phố San Francisco sẽ cung cấp dịch vụ công bằng tiếng Việt như phiên dịch, thông báo, văn bản trên website.

tiếng việt là ngôn ngữ chính thức ở San Francisco

Từ năm 2001, San Francisco đã ban hành quy định về tiếp cận ngôn ngữ. Đây là biện pháp giúp cư dân được phục vụ bằng loại ngôn ngữ họ cảm thấy thoải mái nhất.

Tiếng Anh sẽ được dịch ra những loại ngôn ngữ này trong các dịch vụ trong thành phố, và quy định cũ áp dụng đối với các cộng đồng có ít nhất 10.000 người không thông thạo tiếng Anh.

Tuy vậy, sự điều chỉnh hôm 11/6 đã hạ ngưỡng 10.000 trên xuống còn 6.000. Trong khi đó, tại San Francisco có 6.791 người chủ yếu nói tiếng Việt, tức chạm mốc yêu cầu đưa tiếng Việt làm ngôn ngữ chính thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *